home2022-09-29T07:57:05+01:00

Vacature
Salesmanager
bij Cheappower4U!

Meer informatie klik hier

Over CP4U

CP4U helpt haar klanten door de energietransitie heen

De missie van CP4U is het helpen van haar klanten in de verduurzaming van centraal gestookte complexen. Deze complexen zijn vaak dusdanig gedateerd dat een volledige verduurzaming niet eenvoudig is. Dit vergt vaak een stapsgewijze aanpak. CP4U neemt haar klanten bij de hand zodat er samen een eerste stap kan worden gezet. Door middel van de dienstverlening van CP4U worden de centraal gestookte complexen van Nederland voorbereid op het toekomstige energielandschap.

Naast het plaatsen van techniek biedt CP4U ook de mogelijkheid tot financiële ontzorging, door de investeringen in de installatie voor haar rekening te nemen. De installatie wordt ter beschikking gesteld aan de VvE/WOCO, waarbij de gebruikslasten van de installatie betaald worden vanuit de besparingen die hij oplevert. Doordat het reservefonds van de VvE/WOCO in dit geval niet wordt aangesproken ontstaat er ruimte voor overige energetische verbeteringen/maatregelen aan het gebouw. Hierdoor wordt de energievraag van het complex nog verder gereduceerd.

Onder het kopje stappenplan kunt u zien hoe CP4U haar klanten stapsgewijs helpt om haar gebouw klaar te maken voor een fossielvrije toekomst. Hiertoe zet CP4U in iedere fase de techniek in die het beste bij die fase van de energietransitie past.

Een klant van CP4U kiest dus niet voor een specifiek product, maar voor een faciliterende propositie die haar in staat stelt mee te bewegen in de regionale energiestrategie (RES) die voor de specifieke regio is opgesteld!

CP4U als transitiemiddel:

   In de eerste fase produceren bewoners hun eigen elektriciteit en warmte middels de lokale elektriciteitscentrale

   De volledige elektriciteitsbehoefte wordt in eigen huis opgewekt. De restwarmte (vergelijkbaar met stadswarmte) wordt ingezet ter verwarming van de woningen/ tapwater

   Reductie van gemiddeld 30% CO2 per jaar (op de totale energievoorziening), in fase 1

   Flinke verbetering Energie-Indexen (EI) van de woningen

   Fikse besparing op de investering in nieuwe ketels of andere duurzaamheidstechnieken

   Vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten aan het ketelhuis

   Onderhoud van de installatie is met een 24/7 service inbegrepen

   De besparingen die de installatie realiseert, maken het mogelijk dat de gebruiksvergoeding betaald kan worden

   Meerdere technieken beschikbaar voor fase twee, keuze afhankelijk van regionale energiestrategie (RES)

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen! Wij werken daarom intensief samen met de volgende partijen:

Een stappenplan

CP4U helpt haar klanten dus stap voor stap door de energietransitie heen. Dit doet zij door middel van verschillende technieken, elk passende bij de fase waarin het complex en de energietransitie zich bevinden.

In de eerste fase is dit met de WKK technologie van CP4U. De techniek die CP4U in deze fase in uw wooncomplex installeert, is op zichzelf niet nieuw. De gangbare naam hiervoor is warmtekracht koppeling (WKK). Het principe hiervan is exact gelijk aan de techniek van een elektriciteitscentrale. Door de ingebouwde stroomverdeler kunnen bewoners profiteren van de opgewekte elektriciteit. Deze is door de overheid vrijgesteld van energiebelasting, daar het eigen opwek betreft. Daarbij gaat de bewoner de duurzame restwarmte van deze WKK gebruiken voor de verwarming van de woning.

In fase 2 (na de eerste 15 jaar) begeleidt CP4U haar klanten bij de vervolgstap en zorgt ervoor dat deze aansluit bij het beleid dat volgt vanuit de RES (regionale energiestrategie). Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het voortzetten van de techniek uit de eerste fase, maar dan voorzien van groen gas. Ook kan de WKK vervangen worden voor een warmtepomp op HT/MT, welke op de huidige leidingen wordt aangesloten. Een andere optie kan een aansluiting op stadsverwarming zijn. Optimaal is de situatie waarbij de gerealiseerde besparingen gedurende de eerste fase (afhankelijk van de klant) reeds zijn ingezet voor de verdere energetische verbetering van het complex, waardoor de energievraag op dat moment is gedaald. Dit zorgt voor nog meer kostenreductie en dus rendement op deze investeringen.

Uiteindelijk heeft de klant middels het stappenplan van CP4U het ultieme doel behaald, een fossielvrij gebouw voor zowel elektriciteit als warmte!

Onze klantgroepen

VvE
Woningcorporatie / belegger

Uw besparing vangt aan vanaf dag 1!
Klik hieronder op uw doelgroep om te zien welke voordelen onze formule voor u te bieden heeft.

VvE

   Duurzame energievoorziening mogelijk zonder investering van de VvE

   Collectieve besparing op de aanschaf van nieuwe CV ketels

  Collectieve besparing op het huidige onderhoudscontract aan de CV installatie, gedurende de gehele looptijd

  Bewonervoordeel op de individuele energiekosten/woonlasten

  Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van de woningen

  Verhoogde woningwaarde bij verkoop van de woningen

   Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Ontzorging in de energiehuishouding: onderhoud en technische werking is voor 15 (of 30) jaar gegarandeerd

Woningcorporatie / belegger

  Verduurzaming van het wooncomplex tegen geringe kostprijs voor de woningcorporatie / belegger

  Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van het wooncomplex

  Hogere woningwaarde en daardoor hogere WWS waarde

  Voordeel voor de huurders in de vorm van lagere energiekosten / woonlasten

  Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Besparing van de woningcorporatie / belegger op het huidige onderhoudscontract aan de CV installatie, gedurende 15 jaar

  Partner die ook meedenkt in de volgende stap die met het complex genomen moet worden

U WILT MEER WETEN
OF U HEEFT LIEVER PERSOONLIJK CONTACT

Maak dan hier een vrijblijvende afspraak

Projecten

Vacature Salesmanager bij Cheappower4U!

Salesmanager bij Cheappower4U! Ben jij diegene met een gunningsfactor? Diegene die werkelijk iedere potentiële klant aan zich weet te binden door jouw uitgesproken IQ maar vooral ook EQ? Heb [...]

Contact

Cheappower4U
Burgemeester Janssenstraat 8
6191 JC Beek

Tel:   0031-(0)462046126
E-mail: info@cheappower4u.nl

Go to Top