home2024-06-05T07:34:54+01:00

Het product CP4U

CP4U verduurzaamt zowel de centrale elektriciteitsvoorziening(en) als de warmtevoorziening(en) van haar klanten. Dit gebeurt door de installatie van een innovatieve warmtekrachtkoppeling (WKK) die slim inspeelt op de dynamische prijsmarkt en niet langer afhankelijk is van de ontwikkelingen van de salderingswetgeving.

De WKK wekt elektriciteit op door slimme software die alleen produceert op momenten dat het markttechnisch interessant is, dus niet tijdens congestie of wanneer de prijzen ongunstig zijn. Dit optimaliseert het businessmodel van de klant en maximaliseert de financiële voordelen van de elektriciteitsproductie.

Bij een klassieke energiecentrale op afstand gaat de proceswarmte in de meeste gevallen verloren doordat deze wordt afgekoeld en daarmee onbenut blijft. Bij de WKK van CP4U wordt deze echter via een warmtewisselaar afgegeven aan het CV-water/tapwater en vult voortaan de basislast van de verwarmingsvraag in. De aanvullende (piek)vraag wordt met meegeleverde HR ketels ingevuld. Het betreft dus een hybride installatie.

Businessmodel & USP’s

Het businessmodel van CP4U is gebaseerd op een slimme en efficiënte aanpak. Haar klanten kopen zelf gas in tegen een relatief lage prijs per kWh, in vergelijking met de hoge elektriciteitstarieven aan de opbrengstkant (v.d. WKK), wat zorgt voor een solide rendement. Uit 1 m3 gas komt ongeveer 3 kWh elektriciteit en het dubbele, ongeveer 6 kWh, aan warmte. Door de hoge elektriciteitsprijzen verdienen klanten van CP4U met deze 3 kWh elektriciteit de m3 gas al terug. Dit betekent dat de 6 kWh restwarmte feitelijk gratis is. Of andersom benaderd, wanneer het gasverbruik voor de verwarming gelijk blijft, hebben klanten van CP4U een gratis invulling van haar centrale elektriciteitsvoorziening.

Middels haar WKK’s vult CP4U de basislast van het gebouw in. De HR ketels krijgen hierdoor een aanzienlijk beperktere functie dan in de huidige situatie. Naast het financiële rendement, illustreert dit gegeven ook direct de duurzame benadering van het systeem, wanneer je dit afzet tegen de gescheiden (reguliere) opweksituatie van energie.

Door deze constructie verdient de installatie zichzelf terug. De efficiënte opwek stelt CP4U’s klanten in staat om met dezelfde gasverbranding ook hun eigen elektriciteit op te wekken, juist op gunstige momenten, waardoor ze het optimale rendement behalen. Hierdoor kent de installatie een marktconform snel rendement, namelijk terugverdienen in maximaal 5 jaar.

   Zeer snel renderende installatie door de unieke situatie waarbij relatief goedkoop gas (per kWh) wordt omgezet in dure kWh’s elektriciteit voor de klant, met daarbij feitelijk gratis restwarmte. Dit door de slimme software die CP4U heeft gekoppeld aan haar WKK’s.

   Door bovenstaand gegeven verdient de installatie, met een investering van plus/minus 2-2,5K per woning, zich in plus/minus 5 jaar terug.

   Geen afhankelijkheid van salderingswetgeving, hetgeen bij opwekmethoden als zonnepanelen (zonder accuopslag) het geval is.

   Geen bedreiging in het kader van de netcongestie, waardoor ook netbeheerders enthousiast zijn over de productiemomenten die de WKK typeert.

   Ontzorging in de energievoorziening: CP4U draagt met haar inmiddels bewezen technologie bij aan de CO2-reductie van de gebouwen van haar klanten, waarbij geen negatieve effecten ten aanzien van comfort of kosten ontstaan.

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen! Wij werken daarom intensief samen met de volgende partijen:

Projecten

Ga naar de bovenkant