home2023-02-08T15:32:48+01:00

Over CP4U

CP4U helpt haar klanten door de energietransitie heen

De missie van CP4U is het helpen van haar klanten in de verduurzaming van centraal gestookte complexen. Deze complexen zijn vaak dusdanig gedateerd dat een volledige verduurzaming niet eenvoudig is. Dit vergt vaak een stapsgewijze aanpak. CP4U neemt haar klanten bij de hand zodat er samen een eerste stap kan worden gezet. Door middel van de techniek en bijbehorende dienstverlening van CP4U worden de centraal gestookte complexen van Nederland voorbereid op het toekomstige energielandschap.

Onder het kopje stappenplan kunt u zien hoe CP4U haar klanten stapsgewijs helpt om haar gebouw klaar te maken voor een fossielvrije toekomst. Hiertoe zet CP4U in iedere fase de techniek in die het beste bij die fase van de energietransitie past.

Een klant van CP4U kiest dus niet voor een specifiek product, maar voor een faciliterende propositie die haar in staat stelt mee te bewegen in de regionale energiestrategie (RES) die voor de specifieke regio is opgesteld!

CP4U als transitiemiddel:

   In de eerste fase produceren bewoners hun eigen elektriciteit en warmte middels de lokale elektriciteitscentrale

   De volledige elektriciteitsbehoefte wordt in eigen huis opgewekt. De restwarmte (vergelijkbaar met stadswarmte) wordt ingezet ter verwarming van de woningen/ tapwater

   Reductie van gemiddeld 30% CO2 per jaar (op de totale energievoorziening), in fase 1

   Flinke verbetering Energie-Indexen (EI) van de woningen

   Een marktconform snelle terugverdientijd van de installatie

   Meerdere technieken beschikbaar voor fase twee, keuze afhankelijk van regionale energiestrategie (RES)

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen! Wij werken daarom intensief samen met de volgende partijen:

Een stappenplan

CP4U helpt haar klanten dus stap voor stap door de energietransitie heen. Dit doet zij door middel van verschillende technieken, elk passende bij de fase waarin het complex en de energietransitie zich bevinden.

In de eerste fase is dit met de WKK technologie van CP4U. De techniek die CP4U in deze fase in uw wooncomplex installeert, is op zichzelf niet nieuw. De gangbare naam hiervoor is warmtekracht koppeling (WKK). Het principe hiervan is exact gelijk aan de techniek van een elektriciteitscentrale. Door de ingebouwde stroomverdeler kunnen bewoners profiteren van de opgewekte elektriciteit. Deze is door de overheid vrijgesteld van energiebelasting, daar het eigen opwek betreft. Daarbij gaat de bewoner de duurzame restwarmte van deze WKK gebruiken voor de verwarming van de woning.

In fase 2 (na de eerste 15 jaar) begeleidt CP4U haar klanten bij de vervolgstap en zorgt ervoor dat deze aansluit bij het beleid dat volgt vanuit de RES (regionale energiestrategie). Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het voortzetten van de techniek uit de eerste fase, maar dan voorzien van groen gas. Ook kan de WKK vervangen worden voor een warmtepomp op HT/MT, welke op de huidige leidingen wordt aangesloten. Een andere optie kan een aansluiting op stadsverwarming zijn. Optimaal is de situatie waarbij de gerealiseerde besparingen gedurende de eerste fase (afhankelijk van de klant) reeds zijn ingezet voor de verdere energetische verbetering van het complex, waardoor de energievraag op dat moment is gedaald. Dit zorgt voor nog meer kostenreductie en dus rendement op deze investeringen.

Uiteindelijk heeft de klant middels het stappenplan van CP4U het ultieme doel behaald, een fossielvrij gebouw voor zowel elektriciteit als warmte!

Onze klantgroepen

VvE
Woningcorporatie / belegger

Uw besparing vangt aan vanaf dag 1!
Klik hieronder op uw doelgroep om te zien welke voordelen onze formule voor u te bieden heeft.

VvE

  Duurzame energievoorziening tegen marktconform lage investering voor de VvE

  Substantieel voordeel op de individuele energiekosten/woonlasten

  Verbetering in de labels van de woningen

  Verhoogde woningwaarde bij verkoop van de woningen

  Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Ontzorging in de verduurzaming van het complex

Woningcorporatie / belegger

Duurzame energievoorziening tegen marktconform lage investering voor de woningcorporatie/belegger

  Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Verbetering van de labels van de woningen

  Voordeel voor de huurders in de vorm van lagere energiekosten / woonlasten

  Hogere woningwaarde en daardoor hogere WWS waarde

  Ontzorging in de verduurzaming van het complex

U WILT MEER WETEN
OF U HEEFT LIEVER PERSOONLIJK CONTACT

Maak dan hier een vrijblijvende afspraak

Projecten

Contact

Cheappower4U
Burgemeester Janssenstraat 8
6191 JC Beek

Tel:   0031-(0)462046126
E-mail: info@cheappower4u.nl

Go to Top