home 2017-07-02T12:58:05+00:00

Cheappower4U in de media

Over Cheappower4U

Cheappower4U is DE energiepartner voor centraal verwarmde wooncomplexen,
in eigendom van VvE’s en woningcorporaties.

Door de opwarming van de aarde is duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat we de landelijke uitstoot van CO2 reduceren.
Dit is van groot maatschappelijk belang, zowel voor uw als toekomstige generaties.

Vanuit die optiek richt Cheappower4U zich op wooncomplexen,
waar de verduurzaming vaak een kostbare en lastig te realiseren opgave blijkt.

Onze formule in vogelvlucht:

   U produceert voortaan uw eigen elektriciteit en warmte middels uw lokale elektriciteitscentrale

   De volledige stroom- en warmtebehoefte wordt in eigen huis opgewekt

   Reductie van tientallen tonnen CO2 per jaar

   Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van uw woning

   Fikse besparing op de investering in nieuwe ketels of andere duurzaamheidtechnieken

   Vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten aan uw ketelhuis.

   Onderhoud van onze installatie is met een 24/7 service inbegrepen in uw huur

   Unieke huurconstructie waarbij de huurkosten onderdeel worden van uw huidige energiekosten

   Als bewoner worden uw totale energiekosten en daarmee woonlasten per definitie lager

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen! Wij werken daarom intensief samen met de volgende partnerbedrijven:

Het product

De techniek die Cheappower4U in uw wooncomplex installeert, is op zichzelf niet nieuw. De gangbare naam hiervoor is warmtekracht koppeling (WKK). Het principe hiervan is exact gelijk aan de techniek van een elektriciteitscentrale. Door de ingebouwde stroomverdeler kunt u als bewoner eveneens profiteren van de opgewekte elektriciteit. Dit wordt in onze constructie door de overheid beschouwd als eigen opwek.
Uw afhankelijkheid van de traditionele elektriciteitsleverancier is daarmee verleden tijd!

Enkele kernpunten:

   Onze WKK heeft door haar hoge efficiency de afgelopen jaren reeds vele prijzen in de wacht gesleept. Hierdoor is de producent reeds enige jaren Europees marktleider in dit segment. Het energielabel van onze WKK is A+++

   Stroomverdeler met software waarmee u altijd kunt inzien hoeveel elektra er per woning reeds is opgewekt. Tevens kunnen woningen die niet wensen deel te nemen hier worden uitgeschakeld voor productie

   Aanleg van een tweede elektra netwerk in uw wooncomplex, waarmee de stroom tot achter uw meter wordt gebracht. Wij dimensioneren het vermogen aan WKK van dien aard, dat afhankelijk van uw situatie, tussen de 2.000 kWh en 3.000 kWh per woning kan worden opgewekt. In de meeste gevallen resulteert dit in 0 op de meter!

   De vrijgekomen warmte wordt nuttig ingezet als ruimteverwarming voor het complex, dit in tegenstelling tot de meeste reguliere elektriciteitscentrales, waar de vrijgekomen warmte onbenut wordt gelaten

   Techniek die praktisch onafhankelijk is van klimatologische omstandigheden en die bijna 365 dagen per jaar productie kent

   Product dat klaar is voor een toekomst zonder saldering, waarbij uw elektriciteitscentrale enkel functioneert wanneer u daar behoefte aan heeft (smart grid)

Voor wie?

Cheappower4U richt zich specifiek op de nichegroep van centraal verwarmde wooncomplexen, juist omdat deze doelgroep gekenmerkt is door een relatief hoge COuitstoot. Toch richten zich relatief weinig partijen op deze markt, waarvoor verduurzaming zo broodnodig en helaas vaak zeer complex is.

Cheappower4U ondersteunt u graag in deze transitie.
Om voor u de verduurzaming zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft Cheappower4U een unieke besparingspropositie bedacht. Door het sluiten van een huurcontract met Cheappower4U wordt u gedurende de huurperiode uw eigen energieleverancier, waarbij uw totale energiekosten altijd binnen de kostprijs blijven zoals u die gewend bent. De huur wordt dus onderdeel van uw energiekosten.

Uw besparing vangt aan vanaf dag 1!
Klik hieronder op uw doelgroep om te zien welke voordelen onze formule voor u te bieden heeft.

VvE
Woningcorporatie / belegger

Uw besparing vangt aan vanaf dag 1!
Klik hieronder op uw doelgroep om te zien welke voordelen onze formule voor u te bieden heeft.

VvE

   Duurzame lokale elektriciteitscentrale zonder investering van de VvE

   Collectieve besparing op de aanschaf van nieuwe CV ketels

  Collectieve besparing op het huidige onderhoudscontract aan de CV installatie, gedurende de gehele looptijd

  Bewonervoordeel op de individuele energiekosten/woonlasten

  Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van de woningen

  Verhoogde woningwaarde bij verkoop van de woningen

   Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  STEP subsidie voor de VvE leden die hun woning verhuren

  Ontzorging in de energiehuishouding: onderhoud en technische werking is voor 15 jaar gegarandeerd

Woningcorporatie / belegger

  Verduurzaming van het wooncomplex tegen geringe kostprijs voor de woningcorporatie / belegger

  Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van het wooncomplex

  STEP subsidie voor de woningcorporatie / belegger

  Hogere woningwaarde en daardoor hogere WWS waarde

  Voordeel voor de huurders in de vorm van lagere energiekosten / woonlasten

  Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Besparing van de woningcorporatie / belegger op het huidige onderhoudscontract aan de CV installatie, gedurende 15 jaar

U WILT MEER WETEN
OF U HEEFT LIEVER PERSOONLIJK CONTACT

Maak dan hier een vrijblijvende afspraak

Projecten

Contact

Cheappower4U
Burgemeester Janssenstraat 8
6191 JC Beek

Tel:   0031-(0)462046126
E-mail: info@cheappower4u.nl