Het betreft een wooncomplex met in totaal 126 woningen, voorzien van 1 centraal ketelhuis. Dit ketelhuis is momenteel voorzien van een cascade van HR ketels welke in de verwarmingsbehoefte voorzien. Ten behoeve van het warm tapwater zijn in dit ketelhuis twee grote boilers aanwezig, welke via een separaat leidingnet de woningen van warm water voorzien. Cheappower4U pakt het pand energetisch aan en voorziet het ketelhuis van 5 WKK’s met een elektrisch vermogen van 15KW (30KW thermisch) per stuk. Tevens wordt de bestaande HR cascade opstelling vervangen en als back-up geplaatst. Voor het tapwater worden de boilers in de ketelruimte verwijderd en worden de woning voorzien van een afleverset (zoals bij stadsverwarming), welke het warm tapwater in de woning verzorgt (afkomstig uit de CV leiding). Laatst genoemde CV leiding wordt door Feenstra vervangen. De voormalige tapwaterleiding komt te vervallen. Met deze maatregelen wordt ook het warm tapwater van het complex middels restwarmte van de WKK voorzien. Mede door de energetische ingreep van Cheappower4U (i.c.m. de maatregelen van haar partnerbedrijven) gaan de labels allemaal naar A. De jaarlijkse CO2 reductie bedraagt 103 ton. Ook besparen de bewoners vanaf dag 1 op hun energielasten.