Het betreft een wooncomplex met in totaal 172 woningen, voorzien van 1 centraal ketelhuis. Dit ketelhuis was voorheen voorzien van een cascade van HR ketels welke in de verwarmingsbehoefte voorzagen. Ten behoeve van het warm tapwater waren in dit ketelhuis twee grote boilers aanwezig, welke via een separaat leidingnet de woningen van warm water voorzagen. Cheappower4U heeft het pand energetisch aangepakt en heeft het ketelhuis voorzien van 7 WKK’s met een elektrisch vermogen van 15KW (30KW thermisch) per stuk. Tevens is de bestaande HR cascade opstelling vervangen en als back-up geplaatst. Voor het tapwater zijn ook nieuwe boilervaten geplaatst. De jaarlijkse CO2 reductie bedraagt 135 ton. Ook besparen de bewoners vanaf dag 1 op hun energielasten.