home2021-09-27T18:36:13+01:00

Over Cheappower4U

Cheappower4U helpt haar klanten door de energietransitie heen

Binnen de verduurzaming van Nederland is te weinig aandacht voor de verduurzaming van elektriciteit. De huidige hoge CO2 uitstoot van een kWh elektriciteit is gelegen in het feit dat de restwarmte van het productieproces in de meeste gevallen onbenut wordt gelaten. Hergebruik hiervan is o.a. mogelijk middels stadswarmte, de problematiek hiervan ligt vaak in kosten en de transportafstand van de warmte.

Voor wat betreft onze doelgroep, centraal verwarmde wooncomplexen is er vaak een uitdaging voor wat betreft de lokale opwek van elektriciteit (wegens een gelimiteerd dakoppervlak). Door een bestaande elektriciteitsvraag lokaal in te vullen, wordt 60-70% van de warmtevraag middels restwarmte van dit proces ingevuld.

Een combinatie met na-isoleren is dus perfect mogelijk, de energiecentrale vormt enkel de basislast van de warmtevraag. T.o.v. een gescheiden opwek van elektriciteit en warmte worden er 60-70% minder fossiele brandstoffen gebruikt, wat tot gemiddeld 30% CO2 reductie leidt (op de totale energievoorziening). Qua energie-index levert dit gemiddeld 3 stappen op, enkel door de installatie.

Cheappower4U helpt haar klanten door het slimmer invullen van een bestaand proces, zonder ingewikkelde transportnetten van warmte, met bijhorende hoge kosten.

Onze formule in vogelvlucht:

   De bewoners produceren voortaan hun eigen elektriciteit en warmte middels de lokale elektriciteitscentrale

   De volledige elektriciteitsbehoefte wordt in eigen huis opgewekt. De restwarmte (vergelijkbaar met stadswarmte) wordt ingezet ter verwarming van de woningen/ tapwater

   Reductie van gemiddeld 30% CO2 per jaar (op de totale energievoorziening)

   Flinke verbetering Energie-Indexen (EI) van de woningen, gemiddeld worden 3 stappen gerealiseerd

   Fikse besparing op de investering in nieuwe ketels of andere duurzaamheidstechnieken

   Vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten aan het ketelhuis

   Onderhoud van onze installatie is met een 24/7 service inbegrepen in uw huur

   Unieke huurconstructie waarbij de huurkosten onderdeel worden van de huidige energiekosten, waarbij deze altijd dalen. De besparing maakt het mogelijk deze huur te dekken. Hierdoor worden voor de bewoners de energielasten vanaf dag 1 gereduceerd

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen! Wij werken daarom intensief samen met de volgende partijen:

Het product

De techniek die Cheappower4U in uw wooncomplex installeert, is op zichzelf niet nieuw. De gangbare naam hiervoor is warmtekracht koppeling (WKK). Het principe hiervan is exact gelijk aan de techniek van een elektriciteitscentrale. Door de ingebouwde stroomverdeler kunt u als bewoner profiteren van de opgewekte elektriciteit. Deze is door de overheid vrijgesteld van energiebelasting, daar het eigen opwek betreft.
Daarbij gaat u als bewoner de duurzame restwarmte van deze WKK gebruiken voor de verwarming van uw woning. U kunt dit vergelijken met stadswarmte, gevoed door een elektriciteitscentrale, maar dan zonder onnodige transportverliezen. Het betreft hoge temperatuur verwarming, waardoor wijzigingen aan uw binneninstallatie niet noodzakelijk zijn!

Enkele kernpunten:

   Onze WKK heeft door haar hoge efficiency (97,4%) de afgelopen jaren reeds vele prijzen in de wacht gesleept. Hierdoor is de producent reeds enige jaren Europees marktleider in dit segment. Het energielabel van onze WKK is A+++

   Stroomverdeler met software waarmee u altijd kunt inzien hoeveel elektriciteit er per woning reeds is opgewekt

   Aanleg van een tweede elektriciteitsnetwerk in uw wooncomplex, waarmee de elektriciteit tot achter uw meter wordt gebracht. Wij dimensioneren het vermogen van de WKK van dien aard, dat een opwek van +/- 2.000 kWh per woning gebruikelijk is. In de meeste gevallen resulteert dit in 0 op de meter!

   De vrijgekomen warmte wordt nuttig ingezet als ruimteverwarming voor het complex, dit in tegenstelling tot de meeste reguliere elektriciteitscentrales, waar de vrijgekomen warmte onbenut wordt gelaten

   Product dat klaar is voor een toekomst zonder saldering, waarbij uw elektriciteitscentrale enkel functioneert wanneer u daar behoefte aan heeft (smart grid)

Onze doelgroepen

Cheappower4U richt zich specifiek op de nichegroep van centraal verwarmde wooncomplexen, juist omdat deze doelgroep gekenmerkt is door een relatief hoge COuitstoot. Toch richten zich relatief weinig partijen op deze markt, waarvoor verduurzaming zo broodnodig en helaas vaak zeer complex is.

Cheappower4U ondersteunt u graag in deze transitie.
Om voor u de verduurzaming zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft Cheappower4U een unieke besparingspropositie bedacht. Door het sluiten van een huurcontract met Cheappower4U wordt u gedurende de huurperiode uw eigen energieproducent, waarbij uw totale energiekosten altijd binnen de kostprijs blijven zoals u die gewend bent. De huur wordt dus onderdeel van uw energiekosten.

Uw besparing vangt aan vanaf dag 1!
Klik hieronder op uw doelgroep om te zien welke voordelen onze formule voor u te bieden heeft.

VvE
Woningcorporatie / belegger

Uw besparing vangt aan vanaf dag 1!
Klik hieronder op uw doelgroep om te zien welke voordelen onze formule voor u te bieden heeft.

VvE

   Duurzame lokale elektriciteitscentrale zonder investering van de VvE

   Collectieve besparing op de aanschaf van nieuwe CV ketels

  Collectieve besparing op het huidige onderhoudscontract aan de CV installatie, gedurende de gehele looptijd

  Bewonervoordeel op de individuele energiekosten/woonlasten

  Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van de woningen, gemiddeld 3 stappen

  Verhoogde woningwaarde bij verkoop van de woningen

   Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Ontzorging in de energiehuishouding: onderhoud en technische werking is voor 15 jaar gegarandeerd

Woningcorporatie / belegger

  Verduurzaming van het wooncomplex tegen geringe kostprijs voor de woningcorporatie / belegger

  Flinke stijging in de Energie-Index (EI) van het wooncomplex

  RVV voor de woningcorporatie / belegger

  Hogere woningwaarde en daardoor hogere WWS waarde

  Voordeel voor de huurders in de vorm van lagere energiekosten / woonlasten

  Aanzienlijke CO2 reductie van het wooncomplex

  Besparing van de woningcorporatie / belegger op het huidige onderhoudscontract aan de CV installatie, gedurende 15 jaar

U WILT MEER WETEN
OF U HEEFT LIEVER PERSOONLIJK CONTACT

Maak dan hier een vrijblijvende afspraak

Projecten

Contact

Cheappower4U
Burgemeester Janssenstraat 8
6191 JC Beek

Tel:   0031-(0)462046126
E-mail: info@cheappower4u.nl

Go to Top