Het betreft een wooncomplex met in totaal 190 woningen, voorzien van 5 centrale ketelhuizen. Deze ketelhuizen zijn momenteel voorzien van een cascade van HR ketels welke in de verwarmingsbehoefte voorzien. Ten behoeve van het warm tapwater zijn de woningen voorzien van een boiler in de woning. Cheappower4U pakt het pand energetisch aan en voorziet de ketelhuizen van 1 of 2 WKK’s met een elektrisch vermogen van 15KW (30KW thermisch). Tevens wordt de bestaande HR cascade opstelling vervangen en als back-up geplaatst. Voor het tapwater worden de boilers in de woningen verwijderd en wordt de woning voorzien van een afleverset (zoals bij stadsverwarming), welke het warm tapwater in de woning verzorgt (afkomstig uit de CV leiding). Hierdoor wordt ook het warm tapwater van het complex middels restwarmte van de WKK voorzien. Mede door de energetische ingreep van Cheappower4U (i.c.m. de maatregelen van haar partnerbedrijven) gaan de labels van D naar A. Ook besparen de bewoners vanaf dag 1 op hun energielasten.