Het betreft een wooncomplex met in totaal 52 woningen, voorzien van een centraal ketelhuis. Het ketelhuis is momenteel voorzien van een cascade van HR ketels welke in de verwarmingsbehoefte voorzien. Ten behoeve van het warm tapwater zijn de woningen voorzien van een boiler in de woning. Cheappower4U pakt het pand energetisch aan en voorziet het ketelhuis van 2 WKK’s met een elektrisch vermogen van 15KW (30KW thermisch). Tevens wordt er de bestaande HR cascade opstelling uitgebreid en als back-up geplaatst. Voor het tapwater worden de boilers in de woningen verwijderd en wordt een centraal tapwater net aangelegd, tevens wordt het ketelhuis van een indirect gestookte boiler voorzien. Hierdoor wordt ook het warm tapwater van het complex middels restwarmte van de WKK verwarmd. Door de energetische ingreep van Cheappower4U gaan de D labels allen naar A.