Het betreft een wooncomplex met in totaal 33 woningen, voorzien van een centraal ketelhuis. Het ketelhuis is momenteel voorzien van een tweetal grote staande ketels, evenals een indirect gestookte boiler. Cheappower4U pakt het pand energetisch aan en voorziet het ketelhuis van 2 WKK’s met een elektrisch vermogen van 15KW (30KW thermisch). Tevens wordt er een HR cascade opstelling als back-up geplaatst. Voor het tapwater wordt eveneens gebruik gemaakt van een indirect gestookte boiler, waardoor ook het tapwater middels restwarmte van de WKK wordt verwarmd. Zowel de oude ketels als de oude boiler worden verwijderd. Door de energetische ingreep van Cheappower4U gaan de C/D/E labels allen naar A.

 https://www.cheappower4u.nl/site/wp-content/uploads/2017/01/vlam.png Opdrachtgever: Woningstichting Wonen Limburg

 https://www.cheappower4u.nl/site/wp-content/uploads/2017/01/vlam.png Locatie: Horst

 https://www.cheappower4u.nl/site/wp-content/uploads/2017/01/vlam.png Oplevering: September 2019

 https://www.cheappower4u.nl/site/wp-content/uploads/2017/01/vlam.png Aantal WKK’s: 2 stuks van 15KW elektrisch vermogen/ 30KW thermisch vermogen

 https://www.cheappower4u.nl/site/wp-content/uploads/2017/01/vlam.png Aantal aansluitingen: 33